Praktická metrológia dĺžok a rovinných uhlov

Kód kurzu: iso-20  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
1deň
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát IDEEX/Quality Austria
Cena
250 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
27.01.2020
-->
Podvojné účtovníctvoSBP - Riadenie IMS Skúška špecialista BOZP