Administratívne práce

Kód kurzu: prip-administrativne-prace  /  

Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR /3304/2020/108/1

300,00 €

Využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce, ak ste evidovaný a to prostredníctvom projektu RE-PAS !!!
Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem kvalifikovať sa a získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre kultúrno-osvetovú činnosť v obci

 • obce, samosprávy
 • marginalizované skupiny obyvateľstva
 • široká verejnosť

Čo sa u nás naučíte

 • práce pre formálnu prípravu písomnosti v obci
 • obchodnú korešpondencia v obci
 • zabezpečovanie základných právnych, sociálnych a výchovných úkonov v majoritnej komunite obce

Čo získate po absolvovaní kurzu

 • Kompletnú kvalifikáciu  pre prípravu na prácu pre obec
 • Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
 • Vedomosti a zručnosti, ktoré budete vedieť uplatniť v praxi.

Kto sú naši lektori

Náš lektorský tím tvoria odborníci v oblasti sociálnych a odborných kompetencií pre prácu v oblasti obce,  s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a  ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Miesto konania:

 • Pre samoplatcov : Košice
 • Pre samosprávy, obce, spoločnosti... : na celom území SR

Požadované vstupné vzdelanie:

 • minimálne Ukončený 2. stupeň základnej školy

Platbu za kurz je možné uhradiť pomocou projektu RE-PAS, ak ste evidovaný na Úrade prace, a tiež ako samoplatca buď celou sumou alebo aj po častiach.

Cena kurzu : 300 €

Rozsah kurzu

36 vyučovacích hodín

Čo získate po ukončení kurzu

Osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR, na základe ktorého sa môžete zamestnať.

 

Prihláste sa do kurzu a my Vám zabezpečíme nielen priebeh Vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup...

 

Príďte k nám a nikdy to neoľutujete!!!

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová
Rozsah kurzu
36VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
MŠ VVaŠ SR /3304/2020/108/1
Cena
350,00 €
Miesto konania
Košice / Prešov
Termín začatia
Termín je informatívny 02.10.2023
Nie je dôležité kým si bol, ale kým sa rozhodneš, že budeš teraz.
TOP