Aktualizačná odborná príprava technikov PO

Kód kurzu: bozp-08  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
30VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - PHaZZ/oprávnenie 4/2013
Cena
130 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice
Termín začatia
20.01.2020
-->
Náš najväčší priateľ ale i nepriateľ sú naše myšlienky. Záleží len na tom ako s nimi dokážeme pracovať.
TOP