Aktualizačná odborná príprava technikov PO

Kód kurzu: bozp-08  /  

Aktualizácia technika požiarnej ochrany

150,00 €

Podmienky účasti:

  • originál osvedčenia Technika PO,  (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení). V prípade, ak účastník nemá originál osvedčenia je možné dokladovať aj kópiu osvedčenia.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
30VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - PHaZZ/oprávnenie 3/2021
Cena
150 €
Miesto konania
Košice
Termín začatia
06.02.2023
Na ceste poznania môžeme ísť tak ďaleko ako si dovolíme.
TOP