Aktualizačná odborná príprava technikov PO

Kód kurzu: bozp-08  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
30VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - PHaZZ/oprávnenie 4/2013
Cena
130 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice
Termín začatia
15.03.2021
Kľúčom k úspechu je mať vždy niečo, na čo sa môžeme tešiť.
TOP