Aktualizačná príprava technika BOZP

Kód kurzu: bozp-01  /  

Aktualizačná príprava technika BOZP

80,00 €

Podmienky účasti:

  • originál osvedčenia bezpečnostného technika, alebo autorizovaného bezpečnostného technika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení). V prípade, ak účastník nemá originál osvedčenia je možné dokladovať aj kópiu osvedčenia.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna / online - teória / prezenčná
Rozsah kurzu
16 VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - NIP/VVZ -0338/12-01.2
Cena
90 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
05.12.2022
Nie je dôležité kým si bol, ale kým sa rozhodneš, že budeš teraz.
TOP