Wellnes pracovník - sauner a saunové rituály

Kód kurzu: bea-mas-saun  /  

Wellnes pracovník - sauner a saunové rituály

400,00 €

Dôležité upozornenie pre absolventov masérskych kurzov !!!

V súčinnosti so zmenami v zákone č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 97/2010 Z.z. Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, ďalej len MŠ VVaŠ SR informujeme absolventov masérskych kurzov , že kvalifikácia Športový masér zaniká dňom  dňa 31.12.2021. (To znamená, že absolventi môžu naďalej pracovať, podnikať do 31.12.2021.) Zmenou v uvedenom zákone kvalifikáciu Športový masér nahradzuje kvalifikácia Wellness pracovník- masérske služby. Global Education Centre s.r.o. bude poskytovať tento Akreditovaný vzdelávací kurz MŠ VVaŠ SR od marca 2019.

 • Každý registrovaný Športový masér, ktorý vykonáva činnosť športového maséra ako pracovník (wellnes, športový klub, športový zväz...) , alebo szčo a podobne je povinný vykonať zmeny v kvalifikácií. do 31.12.2021 v opačnom prípade bude jeho osvedčenie neplatné a nebude môcť vykonávať činnosť maséra.
 • Ak športový masér má preukázanú 5 ročnú prax je povinný absolvovať kurz saunera a doložiť toto osvedčenie k potvrdeniam o praxi na skúšku odbornej spôsobilosti.
 • Ak športový masér má menej ako 5 rokov, je povinný absolvovať kurz saunera a doložiť toto osvedčenie k potvrdeniam o praxi na skúšku odbornej spôsobilosti.

Naučíme vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Prípravný kurz je určený  absolventom ktorí majú osvedčenie Športovej masáže alebo Klasickej masáže, ktorú vedia vydokladovať, a potrebujú sa pripraviť na skúšku odbornej spôsobilosti a dorobiť si nutné Saunovanie a Saunové rituály.
 

Skúška odbornej spôsobilosti Košice

Profil absolventa:

Absolventi nášho kurzu vedia poskytovať odborné poradenstvo v oblasti wellness, saunovania a saunových rituálov.

Majú profesionálne vedomosti z oblasti wellness, saunovania a saunových rituálov, muzikoterapie, aromaterapie, prvej pomoci, anatómie a fyziológie tela, hygienického minima, hygieny a taktiež z oblasti BOZP, základov podnikania a manažmentu.

Čo sa u nás naučíte?i 

 • vykonávať saunovanie a saunove rituály
 • vykonávať muzikoterapiu aromaterapiu 
 • organizovať a realizovať aktivity telesnej a psychickej kondície
 • odporúčať vhodný typ saunovania, ktorý zlepší psychický a fyzický status klienta
 • ovládať etický kódex a vhodnú komunikáciu s klientom • ovládať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
 • ovládať chod wellness zariadenia
 • ovládať zásady a spôsoby správneho saunovania, kontraindikácie a indikácie saunovania a vstupu do wellness zariadenia
 • možnosť prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti ( živnostenská skúška ) za poplatok

...A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás...

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

 • Pohodlné biele oblečenie na prezlečenie a prax. 
 • Prezuvky
 • Potvrdenie od lekára o schopnosti vykonávať činnosť saunéra ( v prípade ak je to súčasť rozširujúcej sa kvalifikácie športový masér na Wellness pracovník - masérske služby je potrebné uviesť ,, na činnosť maséra)
 • Potvrdenie ( ak vykonávate činnosť športového maséra), že ste zaevidovaný na portály MŠVVaŠ SR - športový odborníci 
 • Kópia platného osvedčenia športového maséra alebo maséra

pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá), pracovné pomôcky a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

Kto sú naši lektori?

Náš lektorský tím tvoria odborníci v oblasti masérstva, saunovania, zdravotníctva, hygieny, kozmetických a masérskych prípravkov, s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Ako prebieha kurz u nás?

 • Teoretická časť prebieha formou online prednášok a konzultácii v oblasti anatómie a fyziológie ľudského tela, saunovania, hygieny, podnikania, osobnostného rozvoja, prvej pomoci atď. 
 • Praktická časť I. prebieha v moderne zariadenom masérskom salónea učebniach , kde účastníci kurzu nadobúdajú zručnosti v jednotlivých  úkonoch a následne si praktickým nácvikom tieto zručnosti zdokonaľujú.
 • Praktická časť saunovania a saunových rituálov prebieha priamo v saune 

Po skončení kurzu budete vedieť samostatne vykonávať prácu v oblasti wellness a saunovania.

Cena kurzu :

400,- €

Rozsah kurzu:

4   dni

Čo získate po ukončení kurzu?

 • Osvedčenie o absolvovaní, na základe ktorého sa môžete zamestnať ako saunér
 • Absolvovaním uvedeného kurzu získa absolvent osvedčenie o absolvovaní kurzu,  ktoré je ďalej podmienkou na vykonávanie činnosti maséra, ktorú musí absolvent absolvovať ak chce podnikať v tejto oblasti.
 • Osvedčenie neoprávňuje absolventa vykonávať činnosť maséra !!!

 

Ste úplný začiatočník bez podnikateľských i odborných skúseností?

Príďte k nám a my vám radi pomôžeme! Ponúkame vám kompletnú starostlivosť a bezplatné bonusy, ktoré získate iba u nás:

 • bezplatné poradenstvo v oblasti začatia podnikania (ako získať dotáciu, ako napísať podnikateľský zámer, čo všetko je potrebné na zriadenie živnosti);
 • bezplatný motivačný komunikačný tréning "Ako si získať a udržať klienta"; 
 • bezplatné marketingové poradenstvo; • zľavy pre našich absolventov na absolvovanie ďalších kurzov alebo školení;
 • ďalšie odborné školenia na najvyššej úrovni

Aj po ukončení kurzu vám naďalej poskytujeme starostlivosť, poradenstvo a snahu pomôcť nájsť svoju cestu v živote v podobe školení, workshopov mnoho ďalších užitočných informáciach, ktoré budete vedieť využiť vo svojej praxi. Rozhodnite sa pre kurz Wellnes pracovník u nás a my vám zabezpečíme nielen priebeh vášho vzdelávania, ktoré sa stane príjemným zážitkom, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup...

Príďte k nám a nikdy neoľutujete!!!

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová
Rozsah kurzu
3dni
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Osvedčenie o absolvovaní
Cena
400 €
Miesto konania
Košice / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 02.10.2023
Minulosť nezmeníte. Môžete zmeniť iba prítomnosť a ovplyvniť tak svoju budúcnosť.
TOP