Kurz 3D a 4D mihalnice

Kód kurzu: bea-koz-3d  /  

Kurz na získanie praktickej zručnosti 3D a 4D mihalníc

3D a 4D mihalnice

Ako kurz prebieha?

Kurz je rozdelený do dvoch časti:

Teoretická časť, pozostávajúca z krátkej prednášky, zameraná na prípravu pracoviska a klientky pred aplikáciou 3D aj 4D mihalníc.

Praktická časť:

- Zloženie, skladovanie  produktov.

- Technologický postup a hygienické zásady.

- Kontraindikácie a riešenie prípadných problémov.

- Starostlivosť po aplikácií.

- Ukážka aplikácie 3D a 4D mihalníc.

 - Samostatný nácvik a aplikácia na modelke.

Dĺžka trvania kurzu:

1 deň

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Modelku na ktorej budete vykonávať praktický nácvik, alebo vám ju zabezpečíme my, niečo pohodlné na prezlečenie  a prax a dobrú náladu o všetko ostatné sa postaráme my. Zabezpečíme Vám potrebné pomôcky a  materiál s ktorým budete pracovať. Po absolvovaní získavate CERTIFIKÁT.

Lektorka:

 Profesionálna kozmetička  s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom  a  ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
1 deň
Forma ukončenia
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
250 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
17.06.2019
-->
Bdelé snívanie prebudí túžbu dosiahnuť cieľ, vyburcuje nás k výkonom, ktoré premenia snívanie na výsledky.
TOP