Ďalšia príprava lektorov vo vzdelávaní

Kód kurzu: osr-lektor-1  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
50VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
250 € (KE) / (PO)
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
22.01.2018

Prihláška na kurz

Názov kurzu

Ďalšia príprava lektorov vo vzdelávaní

Online prihlasovanie bude čoskoro spustené...
Stres môže byť aktivátor, ktorý nás prebudí k prekvapivým výkonom.
TOP