Dizajn tlačovín a DTP

Kód kurzu: it-dtp  /  

Pc kurz na dizajn tlačovín a DTP

400,00 €

Ponúkame vám komplexný kurz, na ktorom sa naučíte navrhovať a vytvárať printové tlačoviny a pripravovať ich pre profesionálnu tlač., Oboznámite sa s prácou v aplikácii na spracovávanie textov a sadzbu tlačovín (InDesign CS6), pripravovať vektorovú grafiku (Illustrator CS6) a upravovať obrázky a bitmapy pre tlač (Photoshop CS6). Hotové grafiky a tlačoviny exportujete pre profesionálnu tlač do formátu PDF a jeho parametre skontrolujete v aplikácii Acrobat X.

Kurz je rozdelený do štyroch modulov.  

 • V úvode kurzu sa účastníci oboznámia s teóriou počítačovej grafiky, s princípmi prípravy grafiky pre profesionálnu tlač a pracovným workflow pri tvorbe printovej grafiky a DTP prácach
 • V ďalšej časti kurzu účastníci podrobne spoznajú aplikáciu pre spracovávanie textov a sadzbu - Adobe InDesign CS6. Účastníci sa naučia vkladať texty, obrázky, externú vektorovú grafiku a kombinovať tieto prvky na stránkach tlačovín. Zároveň sa naučia všetky dôležité typografické princípy a pravidlá.
 • Tretí blok kurzu je venovaný navrhovaniu a príprave externej grafiky - vektorových objektov (Illustrator CS6) a bitmapovej grafiky (Photoshop CS6). Účastníci postupne spoznajú aplikácie na praktických príkladoch a zadaniach.
 • Samostatným blokom je problematika prepressu - prípravy všetkých typov grafík (texty, vektory, bitmapy) a ich kombinácii v InDesigne CS6, s výstupom do profesionálneho tlačového PDF.
 • V záverečnom bloku sa účastníci naučia kontrolovať exportované PDF dokumenty v aplikácii Acrobat X a odstraňovať prípadné chyby.

ÚVOD DO PC GRAFIKY

 • Všeobecný rozhľad v odbore počítačová grafika
 • Princípy a rozdiely medzi vektorovou a bitmapovou grafikou
 • Pracovné workflow pri navrhovaní printových tlačovín a DTP prácach

Modul 1 - INDESIGN CS6

 • Úvod do aplikácie
 • Rozhranie a pracovná plocha
 • Vytvorenie a uloženie dokumentu INDD
 • Základné práce s textami
 • Princípy sadzby textov
 • Typografické pravidlá
 • Vkladanie a import externej grafiky
 • Sadzba na spadávku a niektoré ďalšie špecifiká
 • Kombinovanie textov s grafikou
 • Spätná úprava externých grafík v materských editoroch (panel Väzby)
 • Export a tlač dokumentov do formátu PDF

Modul 2 - ILLUSTRATOR CS6

 • Úvod do aplikácie
 • Rozhranie a pracovná plocha
 • Vytvorenie a uloženie dokumentu AI
 • Základy kreslenia v aplikácii Illustrator CS6 - ponuky a nástroje
 • Základné a kombinované tvary
 • Nástroj Pero a obkresľovanie
 • Vyfarbovanie, štýly, stopy, symyboly
 • Vrsty a Väzby
 • Ukladanie v natívnom formáte a formáte PDF

Modul 3 - PHOTOSHOP CS6

 • Úvod do aplikácie
 • Rozhranie a pracovná plocha
 • Otváranie obrázkov a ukladanie dokumentov PS
 • Základné posúdenie úpravy a korekcie obrázkov
 • Orezanie, vyrovnanie, zlatý rez
 • Tóny, jas a kontrast
 • Farebné vyváženie a farebný režim
 • Rozlíšenie a rozmerová veľkosť bitmáp
 • Niektoré dôležité retušovacie techniky - klonovacie razítko, červené oči...
 • Ostrenie obrázkov
 • Ukladadanie vo formátoch PSD a PDF

 

Modul 4- ACROBAT X

 • Otvorenie dokumentou PDF
 • Základná kontrola dokumentu
 • Podrobná analýza dokumentov na základe printových profilov
 • Odstraňovanie zistených chýb pomocou nástrojov Acrobatu X
 • Záverečná kontrola

 Záver kurzu

 Kombinovaný kurz pozostáva z dvoch výučbových metód:

 • Prezenčná zložka kurzu prebieha v učebniach spoločnosti Global Education Centre s.r.o. v Košiciach alebo v Prešove. V prípade uzavretej skupiny je možná výučba aj v mieste zákazníka. Prezenčné štúdium v učebni zahŕňa teóriu, prednášky, konzultácie a riešenie praktických príkladov.
 • E-learningová zložka štúdia prebieha formou dištančného samoštúdia z našich videotutoriáov (sú orientované najmä na ovládnutie práce s vybranou aplikáciou). Každý účastník vzdelávania obdrží ucelený súbor výukových videotutoriálov s názornými ukážkami a hovoreným výkladom. Súčasťou sú aj cvičné súbory a praktické zadania, ktoré sa vyhodnocujú v prezenčnej časti kurzu.

Záverečná práca:

Vytvorenie praktickej tlačoviny pomocou textov, externej grafiky a obrázkov, export a oprava profesionálneho printového PDF.

Poznámka:
Kurz vedie certifikovaný lektor vzdelávania s dlhoročnou praxou v reklamnej oblasti, webdizajne a vzdelávaní.
V prípade záujmu ponúkame podrobné kurzy a tréningy aj v jednotlivých aplikáciách - InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6 a Acrobat X....

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
20VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
400 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 02.10.2023
Vďaka zmenám sa vyvíjame a poznávame nové súvislosti. Ak sa vyhýbame zmenám, vyhýbame sa životu.
TOP