Ekonómia

Mzdy a personalistika

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

Kurz účtovník

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

Jednoduché účtovníctvo

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

Podvojné účtovníctvo

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

Vždy je možnosť voľby, vždy je čas na zmenu, vždy môžete zmeniť smer, jediné na čom záleží je vaše šťastie.
TOP