Ekonómia

Mzdy a personalistika

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

Kurz účtovník

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

Jednoduché účtovníctvo

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

Podvojné účtovníctvo

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

Môžeme chcieť čokoľvek, ale najväčším cieľom je dosiahnuť šťastie. Ak budeme šťastní budeme mať aj všetko ostatné.
TOP