Ekonómia

Mzdy a personalistika

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

Kurz účtovník

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

Jednoduché účtovníctvo

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

Podvojné účtovníctvo

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

Na ceste poznania môžeme ísť tak ďaleko ako si dovolíme.
TOP