Finančné trhy

Kód kurzu: eko-08  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
80VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
400 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
20.01.2020
-->
Náš najväčší priateľ ale i nepriateľ sú naše myšlienky. Záleží len na tom ako s nimi dokážeme pracovať.
TOP