Hobby

Aranžovanie a viazanie kvetov

Akreditovaný kurz MŠ SR 3304/2016/59/1

Rétorika - Rečový prejav

Kurz zameraný na rozvoj rečového a...

Zostať stáť znamená to isté ako ísť späť. Ak nepostupuješ v pred, ostatní ťa predbehnú.
TOP