Hobby

Aranžovanie a viazanie kvetov

Akreditovaný kurz MŠ SR 3304/2016/59/1

Rétorika - Rečový prejav

Kurz zameraný na rozvoj rečového a...

Spojením neobyčajných cieľov, potenciálu, sily, vytrvalosti a túžby sa zrodí víťaz.
TOP