Hobby

Rétorika - Rečový prejav

Kurz zameraný na rozvoj rečového a...

Aranžovanie a viazanie kvetov

Akreditovaný kurz MŠ SR 3304/2016/59/1

Nezamieňajte si obyčajnú činnosť s činom. Niekedy môžete bežať na míle ďaleko a predsa zostanete stáť na jednom mieste.
TOP