Hobby

Rétorika - Rečový prejav

Kurz zameraný na rozvoj rečového a...

Aranžovanie a viazanie kvetov

Akreditovaný kurz MŠ SR 3304/2016/59/1

To čo sa nám v živote deje je zrkadlom toho ako myslíme a ako konáme.
TOP