Hobby

Aranžovanie a viazanie kvetov

Akreditovaný kurz MŠ SR 3304/2016/59/1

Rétorika - Rečový prejav

Kurz zameraný na rozvoj rečového a...

Vyhýbajte sa negatívnym ľuďom, ak tak neurobíte, stanú sa vašou realitou.
TOP