Hobby

Aranžovanie a viazanie kvetov

Akreditovaný kurz MŠ SR 3304/2016/59/1

Rétorika - Rečový prejav

Kurz zameraný na rozvoj rečového a...

Vďaka zmenám sa vyvíjame a poznávame nové súvislosti. Ak sa vyhýbame zmenám, vyhýbame sa životu.
TOP