Informačné technológie - Manažérstvo služieb

Kód kurzu: cis-01  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
4dni
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát/CIS
Cena
700 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
15.03.2021
Náš najväčší priateľ ale i nepriateľ sú naše myšlienky. Záleží len na tom ako s nimi dokážeme pracovať.
TOP