ISO 9001:2008 Všeobecný seminár

Kód kurzu: iso-03  /  

Školenie v oblasti ISO noriem

300,00 €

Lektor Vám názorne a jasne zrozumiteľným spôsobom ukáže hlavné námety normy ISO 9001:2008. Dozviete sa o podstatných zmenách týkajúcich sa organizácie a poznáte úžitok a hodnotu jednak normy ISO pre Vašu organizáciu a jednak i celkovo pozmeneného a strategicky nového orientovaného spôsobu prevádzania vyhodnocovania systému.

Kurz Vám pomôže v orientácii v oblasti manažérstva kvality a inšpiruje Vás k zavedeniu systému riadenia kvality vo Vašej organizácii.

Obsah:

 • Nové prístupy riadiacich systémov – norma ISO 9001
 • Efektívne podnikateľské procesy a ISO
 • 9001:2008 – Symbióza a rozpor
 • Čo sa vďaka novej ISO zmení – nové systematiky
 • Aký úžitok musí organizácii vzniknúť?
 • ISO 9000 a jeho význam
 • Strategické podnikové plánovanie – moduly z nového štandardu ISO
 • Integrácia verzus dokumentácia kvality v organizácií
 • Identifikácia, analýza a zlepšovanie procesu
 • Procesy verzus moduly
 • Úžitok a náklady na procesnú orientáciu, manažérstvo procesov
 • Metódy zisťovania spokojnosti zákazníka
 • Procesné, systémové a výrobné parametre
 • Využitie ISO 9004 pre zlepšovanie systému manažérstva kvality


Cieľová skupina:

Vedúci pracovníci zo súkromných a štátnych organizácií, pracovníci poverení systémom riadenia kvality, vedúci pracovníci výrobných a technických úsekov, zodpovední pracovníci zo skušobných a kontrolných útvarov, interní audítori, organizátori, skušobné a kontrolné útvary, zástupcovia organizácií, ktoré chcú importovať procesne orientovaný systém riadenia do svojej manažérskej praxe.

Doba trvania kurzu:

1 deň


V cene je zahrnuté školenie, poskytnuté materiály, občerstvenie behom prestávok a vystavenie certifikátu. Ubytovanie a cestovné náklady nie sú zahrnuté v cene.

V prípade školenia in house – u zákazníka, s neobmedzeným počtom účastníkov, cena kurzu dohodou

Podrobnosti a termíny

Bdelé snívanie prebudí túžbu dosiahnuť cieľ, vyburcuje nás k výkonom, ktoré premenia snívanie na výsledky.
TOP