ISO/IEC 27001:2015 Interný audítor

Kód kurzu: iso-12  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
2dni
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát IDEEX/Quality Austria
Cena
395 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
15.02.2021
Telo je základným nástrojom na zhmotňovanie cieľov. Je to dokonalý dar a prostredníctvom neho môžete meniť realitu.
TOP