Anglický jazyk

Anglický Jazyk

Skupinový a individuálny kurz

Vyvolávať u ľudí strach je prostriedok manipulácie.
TOP