Ruský jazyk

Ruský jazyk

Skupinový a individuálny kurz

Proces je spätná väzba, ktorá nám jasne ukazuje či sa k cieľu približujeme, alebo sa od neho vzdiaľujeme.
TOP