Taliansky jazyk

Kód kurzu: lng-it-01  /  

Skupinový a individuálny kurz

Máš chuť sa učiť  taliančinu? Si začiatočník, alebo  pokročilý? Chystáš sa do Talianska na študijný pobyt, alebo za prácou? Potrebuješ stratiť zábrany a začať komunikovať po taliansky? Bol si v Taliansku na dovolenke, očarila ťa táto nádherná krajina a temperamentní ľudia a chceš im porozumieť?

Ak si sa niekde našiel, vieme ti pomôcť. Ponúkame ti 12 vedomostných úrovní taliančiny a konverzačné kurzy pre pokročilých.

Máš rád individuálny prístup , alebo uprednostníš dynamiku a zábavu v skupine?

Vyber si:

 • Skupinová výučba  36 hodín - 2x týždenne 90 minút  (pondelok a streda, alebo utorok a štvrtok)
 • Individuálna výučba - intenzita a obsah je prispôsobená  potrebám a očakávaniam

 Kto sú naši lektori?

 • Náš lektorský tím tvoria kvalifikovaní a príjemní  slovenskí aj zahraniční lektori, s bohatými skúsenosťami vo vzdelávaní mládeže, detí i dospelých

Akým spôsobom učíme?

 • Taliančina v Global Education Centre je zameraná na komunikáciu v cudzom jazyku. Kontakt s cudzím jazykom prebieha už od prvej hodiny. Naučíme ťa jazyk pochopiť, používať ho v bežnom a pracovnom živote a nie "bifľovať" sa.

Pre koho sú kurzy určené?

 • Pre všetkých, ktorí sa chcú , alebo potrebujú učiť taliančinu v príjemnom prostredí, s kvalitnými lektormi, dynamickým , konverzačným a zábavným spôsobom

Nevieš akú máš vedomostnú úroveň?

 •     Nevadí, využi naše bezplatné vstupné testovanie a úvodné konzultačné poradenstvo

Čo získaš po ukončení kurzu?

 • Po ukončení jednotlivých vedomostných úrovní (A1, A2, B1, B2) získaš Certifikát Global Education Centre.
 • Po skončení medzistupňových kurzov získať Potvrdenie o absolvovaní kurzu

Čo budeš ovládať po skončení jednotlivých úrovní

 • Absolvent začiatočníckej úrovne, vedomostná úroveň A1 

Rozumie jednoduchým výrazom a vetám a vie ich používať . Vie predstaviť seba a iných, vie položiť a zodpovedať základné otázky. Vie sa jednoduchým spôsobom dorozumieť, ak partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný mu pomôcť.

 • Absolvent mierne pokročilej úrovne, vedomostná úroveň A2

Rozumie jednoduchým vetám a často používaným výrazom (informácie o osobe, nákupy, práca a okolie ). Vie sa dorozumieť v rámci nekomplikovanej a priamej komunikácie o známych témach a činnostiach.

 • Absolvent stredne pokročilej úrovne, vedomostná úroveň B1

Rozumie hlavným bodom prejavu, ak sa používa jasný spisovný jazyk a ide o známe javy. Zvládne väčšinu situácií v zahraničí. Vie sa jednoducho a súvislo vyjadriť k témam, ktoré sú mu dôverne známe a ktoré ho zaujímajú. Vie opísať skúsenosti a udalosti, nádeje a ciele a krátko objasniť svoje plány a názory.

 • Absolvent pokročilej úrovne, vedomostná úroveň B2

Rozumie hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi aj abstraktnými témami. Je schopný viesť normálny rozhovor s rodeným používateľom jazyka. Dokáže sa jasne a detailne vyjadriť k širokému okruhu tém i odborným diskusiám.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
36 VH skupinová / min. 10 VH individuálna
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
od 180€
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
19.11.2018

Prihláška na kurz

Názov kurzu

Taliansky jazyk

Online prihlasovanie bude čoskoro spustené...
Nie je dôležité kým si bol, ale kým sa rozhodneš, že budeš teraz.
TOP