Jednoduché účtovníctvo

Kód kurzu: eko-05  /  

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

300,00 €

 

Teraz možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce ak ste evidovaný a to prostredníctvom  projektu RE-PAS !!!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Obsah kurzu:

  • účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva
  • viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník
  • uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavovať účtovnú uzávierku v sústave jednoduchého účtovníctva
  • vypracovávať daňové priznanie k dani z príjmov FO, vypočítať daňový základ
  • aké sú daňové povinnosti

 Modulu 1 - Jednoduché účtovníctvo je zameraný na oblasť:
- spracovania účtovníctva uvedeného v zákone o účtovníctve a iných príslušných noriem.
- postupov účtovania podnikateľských subjektov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.
- spracovania interných dokladov, interných smernic a iné písomné dokumenty v rámci účtovnej jednotky
- riadenia systému a zásad organizácie účtovných prác, vedenia peňažného denníka, vystavovania účtovných dokladov,
- vykonania inventarizácie, zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňových priznaní

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
45VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MŠ SR/3304/2021/14/3
Cena
300 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
05.12.2022
K zmenám v osobnostnom rozvoji má dochádzať na základe vnútorného presvedčenia. Nikdy nie preto, aby sme niekomu niečo dokázali.
TOP