Konzultant služieb IT ISO 20000

Kód kurzu: cis-02  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
4dni
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát/CIS
Cena
900 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica

Prihláška na kurz

Názov kurzu

Konzultant služieb IT ISO 20000

Online prihlasovanie bude čoskoro spustené...
To čo sa nám v živote deje je zrkadlom toho ako myslíme a ako konáme.
TOP