Kozmetický kurz

Kód kurzu: bea-koz  /  

Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR 450 hodín

Láka vás práca v oblasti kozmetiky, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Vždy ste chceli  mať svoj vlastný salón alebo sa zamestnať v oblasti kozmetiky? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!!!

V prípade, ak ste evidovaný uchádzač o zamestnanie v evidencii  Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny, využite možnosť preplatenia 100% z ceny kurzovného prostredníctvom  projektu RE-PAS!!!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Príďte k nám a my vám radi pomôžeme. Ponúkame vám kozmetický  kurz na najvyššej úrovni v profesionálne vybavenom kozmetickom salóne. Kurz je akreditovaný MŠ VVaŠ SR. 

Naučíme vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Profil absolventa

Absolventi nášho kurzu vedia poskytovať odborné poradenstvo v oblasti starostlivosti o pleť, majú profesionálne vedomosti z oblasti stavby pleti, dermatológie, hygieny aj taktiež z oblasti BOZP, základov podnikania a manažmentu.

Čo sa u nás naučíte?

 • získate vedomosti z oblasti dermatológie - kožných ochorení, somatológie, hygieny, chémie kozmetických prípravkov;
 • pracovať  s kozmetickými prístrojmi a pomôckami;
 • vykonávať povrchové a hĺbkové čistenie pleti;
 • vykonávať depiláciu teplým a studeným voskom;
 • upravovať a farbiť obočie a riasy;
 • robiť kompletnú masáž tváre a dekoltu;
 • robiť diagnostiku pleti;
 • orientovať sa v kozmetických produktoch  a aplikácia ich podľa typu pleti;
 • poskytovať odborné kozmetické poradenstvo;
 • pracovať s  kozmetickými prístrojmi typu „skin scrubber“, „ozonizer“, „diamantová mikrodermobrazia“ , rádio frekvencia a iné;
 • vizážisticky kurz – denné, večerné a svadobné líčenie!!!
 • bezplatné školenie: MECHANICKÝ A CHEMICKÝ PEELING!!!
 • a iné produktové školenia
 • možnosť absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti ( živnostenská skúška ) - úplná kvalifikácia - skúška je spoplatňovaná ŽKSR - 240 € a nieje zahrnutá v cene kurzu.
 • možnosť prípravy na  skúšku  odbornej spôsobilosti ( živnostenská skúška ) za poplatok

...A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás...

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

 • Pohodlné biele oblečenie na prezlečenie a prax.
 • Prezuvky.
 • Potvrdenie od lekára o schopnosti vykonávať činnosť kozmetik/kozmetička.
 • Modelku na ktorej budete vykonávať praktický nácvik, alebo vám ju zabezpečíme my je potrebné nás upozorniť vopred

pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá), video, pracovné pomôcky a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

O všetko pre Vašu spokojnosť a čo najlepší dojem z kurzu sa radi postarámy my.

V rámci kurzovného je k dispozícii materiál s ktorým na kurze pracujete, profesionálny a individuálny prístup lektorky ku každému poslucháčovi kurzu zvlášť.

Pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá), pracovné pomôcky a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

 

Kto sú naši lektori?

Náš lektorský tím tvoria odborníci v oblasti dermatológie, hygieny, kozmetických prípravkov, s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a  ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Ako prebieha kurz u nás?

2-3x týždenne, podľa dohody v skupine.

 • Teoretická časť prebieha formou prednášok a konzultácii v oblasti hygieny, podnikania, osobnostného rozvoja, prvej pomoci atď.
 • Praktická časť prebieha v moderne zariadenom kozmetickom salóne, kde účastníci kurzu nadobúdajú  zručnosti v jednotlivých kozmetických úkonoch a následne si praktickým nácvikom na figurantoch tieto zručnosti zdokonaľujú.
 • Po skončení kurzu budete vedieť samostatne vykonávať prácu v oblasti kozmetiky.
 • Poplatok za kurz je možné uhradiť prostredníctvom projektu RE-PAS, ak ste evidovaný uchádzač o zamestnanie v evidencii Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny, prípadne vo vlastnej finančnej réžii splátkovou formou počas trvania kurzu.
 • V prípade záujmu možnosť absolvovať bezplatnú ukážku v kurze

Cena kurzu :......1260€

!!! Cena školenia je za skupinový kurz !!!

Individuálny kurz je možné absolvovať za vopred dohodnutých podmienok

 

Zľavy: 

5%  ženy na MD, nezamestnaní v evidencii  ÚP, ZŤP, študenti ...............................1197€

10%  pre všetkých, ktorí u nás absolvovali odborný kurz ........................................1134€

 

Rozsah kurzu:

450 vyučovacích hodín

Čo získate po  ukončení kurzu?

Osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR, na základe ktorého sa môžete zamestnať, prípadne si otvoriť živnosť.

Ste úplný začiatočník bez podnikateľských i odborných skúseností? Nevadí! Príďte k nám a my vám radi pomôžeme!

Ponúkame vám kompletnú starostlivosť a bezplatné bonusy, ktoré získate iba u nás:

 • bezplatné poradenstvo v oblasti začatia podnikania (ako získať dotáciu, ako napísať podnikateľský zámer, čo všetko je potrebné na zriadenie živnosti);
 • bezplatný motivačný komunikačný tréning "Ako si získať a udržať klienta";
 • bezplatné marketingové poradenstvo;
 • zľavy pre našich absolventov na absolvovanie ďalších kurzov alebo školení;
 • ďalšie odborné  školenia na najvyššej úrovni;

Aj po ukončení kurzu  vám naďalej poskytujeme starostlivosť, poradenstvo a snahu pomôcť nájsť svoju cestu v živote v podobe bezplatných školení,  workshopov za účasti zástupcov profesionálnych značiek v oblasti kozmetiky, ktorí vás budú informovať o aktuálnych produktoch na trhu, súčasných trendoch v kozmetike a o mnohých ďalších užitočných informáciach, ktoré budete vedieť využiť vo svojej praxi.

Rozhodnite sa pre kurz Kozmetik / Kozmetička u nás a my vám zabezpečíme nielen priebeh vášho vzdelávania, ktoré sa stane príjemným zážitkom, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup...

 

Príďte k nám a nikdy neoľutujete!!!

Dôležité upozornenie!

Samotný kurz Kozmetik / Kozmetička,  bez úplnej kvalifikácie Kozmetik / Kozmetička,  Vás neoprávňuje vykonávať činnosť, ani ponúkať Kozmetické služby ako SZČO, alebo právnicka osoba ( s.r.o., a.s...). Neoprávňuje Vás ani k založeniu živnostenského oprávnenia, nakoľko je podľa živnostenského zákona SR potrebná skúška odbornej spôsobilosť v odbore Kozmetik / Kozmetička,  úspešné absolvovanie ( SŠ ), 2-3 zdokladovateľnú prax kaderníčky. Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu MŠ VVaŠ SR  - Kozmetik / Kozmetička - 450 VH môžete vykonávať pedikérsku činnosť na pracovnoprávny pomer, ale nemôžete zabezpečovať pre iné právnicke a fyzické osoby odborného garanta bez úplnej odbornej spôsobilosti. Kozmetické služby spadajú do remeselných činností.

 

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
450 VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
MŠ VVaŠ SR /3304/2017/72/2
Cena
1260 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
06.12.2021
Náš najväčší priateľ ale i nepriateľ sú naše myšlienky. Záleží len na tom ako s nimi dokážeme pracovať.
TOP