Pracovník v obchode - Logistika, skladové hospodárstvo a práca s registračnou pokladňou

Kód kurzu: man-obch-log  /  

Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR 3304/2017/51/1

350,00 €

Láka Vás práca v oblasti Logistiky, skladového hospodárstva a práce s registračnou pokladňou, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!!!

V prípade evidencie na  Úrade Práce Sociálnych Vecí a Rodiny - ÚPSVaR, využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom rekvalifikácie pre evidovaných nezamestnaných, ako aj zamestnaných, cez projekty REPAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa.

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme. Ponúkame Vám kurz Logistiky, skladového hospodárstva a práce s registračnou pokladňou na najvyššej úrovni. Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR. 

Naučíme Vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Profil absolventa

Absolvent modulu pozná základy logistiky a riadenia logistických reťazcov a obchodné techniky. Ovláda prácu obchodných a skladových systémov, prácu s registračnou pokladňou jej periférnymi zariadeniami a skladovým hospodárstvom.

Čo sa u nás naučíte?

1. Druhom podnikovej logistiky.

2. Logistiku zásobovania.

3. Kľúčovým logistickým činnostiam (ako riadiť stav zásob, ako manipulovať s materiálom, vybavovať objednávky, skladovať materiál atď.).

4. Prvkom a subjektom logistického reťazca (aké sú štruktúry logistického reťazca, obchodné procesy, ako riadiť procesy atď.)

5. Logistickým funkciám a operáciám (aké sú  logistické funkcie vo výrobných podnikoch, obchodných organizáciách (viacstupňových), a v zasielateľských (dopravných) podnikoch).

6. Rozlišovať vzťahy logistických činností a logistických nákladov (princípy skladovacích nákladov, nákladov na vybavovanie objednávok a informačných systémov atď.).

7. Robiť inventarizáciu (vytvárať skladové karty, príjemky na sklad/výdajky zo skladu, objednávky, tvoriť faktúry, dodacie listy, archivovať doklady skladového hospodárstva, robiť inventarizáciu v sklade atď.).

8. Pracovať so skladovým softvérom (vedieť evidovať tovar, materiál, služby, záruky, šarže a výrobné čísla, sledovať reklamácie a opravy, predávať tovar cez internet, automatický objednať zásoby atď.).

9. Robiť administratívu a korešpondenciu skladového hospodárstva (ako vyplňovať tlačiva, formuláre a písomností obsahovo zamerane na skladové hospodárstvo a obchodnú korešpondenciu, pracovať s prostriedkami evidenčnej techniky, vedieť robiť plánovacie tabule, organizačné a manipulačné pomôcky, vystavovať a čítať pracovne doklady (príjemka, výdajka, faktúra, skladové karty, závesné štítky, evidencia DPH pri nákupe a predaji, atesty, vyplnenie reklamačných listov a vybavenie reklamácií); objednávať tovar, pripravovať obchodné zmluvy, požiadavky, vyberať vhodného dodávateľa, pracovať s katalógmi, ponukovými listami, odoberať tovar od dodávateľov).

 10. Pracovať s registračnou pokladňou.

 ...A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás...

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá) a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

Rozsah kurzu:

100 vyučovacích hodín

Čo získate po  ukončení kurzu?

Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditované MŠVVaŠ SR.

Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR 3304/2017/51/1

Prihláste sa do kurzu a my Vám zabezpečíme nielen priebeh Vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobru náladu, ľudský prístup...

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
100VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
MŠ VVaŠ SR /3304/2022/54/8
Cena
650 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 08.01.2024
Všetko čo sa nám v živote deje nás môže viesť k úspechu, ale môže nás to aj úplne zničiť. Záleží len od nášho pohľadu na vec.
TOP