Pracovník v obchode - Tovaroznalectvo

Kód kurzu: man-obch-tov  /  

Manažment obchodu a služieb. Modul "Tovaroznalectvo"

250,00 €

Láka Vás práca v oblasti tovaroznalectva, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!!!

 

V prípade evidencie na  Úrade Práce Sociálnych Vecí a Rodiny - ÚPSVaR, využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom rekvalifikácie pre evidovaných nezamestnaných ako aj zamestnaných cez projekty REPAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa.

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme. Ponúkame Vám  kurz manažmentu obchodu a služieb na najvyššej úrovni. Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR. 

Naučíme Vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalosti!

Profil absolventa

Absolvent modulu pozná základy tovaroznalectva, druhy tovarov, zásady kvalitológie a technickej normalizácie. Ovláda manažment kvality výrobkov pri preberaní tovaru, identifikáciu tovarov, funkciu materiálov a obalov, prepravné a manipulačné označovanie.

Čo sa u nás naučíte?

1. Základom tovaroznalectva (úvod do tovaroznalectva, hodnotenie tovaru podľa jeho vlastností, členenie tovaru, mechanické vplyvy na tovar, ochrana vlastností tovaru a jeho kvality, manipulácia s tovarom – prebierka, uskladnenie, ošetrovanie, predaj, starostlivosť o životné prostredie atď.).

2. Aké sú druhy tovarov (potraviny, drogériový tovar, textil a odevy, obuv a kožená galantéria, drobný tovar, elektrotechnický tovar, domáce potreby, klenoty atď.).

3. Technickú normalizáciu (metódy technickej normalizácie, technická normalizácia v SR, technická normalizácia v medzinárodnom rozsahu atď.).

4. Manažment kvality výrobkov (systémy riadenia kvality výrobkov, plánovanie a optimalizácia kvality, kvalita a cena, certifikácia výrobkov a nutrológia atď.).

5. Kvalitológiu (hodnotiace kritériá kvality, úroveň tovaru - technická a estetická, zdravotno-hygienická, kultúrno-estetická, vplyvy pôsobiace na tovar, spoľahlivosť tovaru, skúšobné metódy atď.).

6. Dozviete sa o kvalite a prebierke tovaru (základné pojmy, odber tovaru, štatistické preberanie tovaru atď.).

7. Dozviete sa o  kvalite tovaru a spotrebiteľovi (opatrenia štátu na ochranu spotrebiteľa, obchodný zákonník, združenie slovenských spotrebiteľov atď.).

8. Poznáte obaly, zásady balenia a obalová technika (vlastnosti manipulovaných obalových materiálov, vplyvy pôsobiace na materiály a výrobky, ochrana vlastností tovaru, jeho kvality, obaly, skúšanie fyzikálno – mechanických vlastností, papiere, kartóny, lepenky, obalové materiály z dreva, fxačné materiály a prostriedky, materiály pre ochranu proti korózii atď.).

...A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás...

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá) a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

Rozsah kurzu:

60 vyučovacích hodín

Čo získate po  ukončení kurzu?

Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditované MŠVVaŠ SR.

 

Príďte na kurz a my Vám zabezpečíme nielen priebeh Vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobru náladu, ľudský prístup...

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
60VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
MŠ VVaŠ SR /3304/2022/54/8
Cena
350 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 08.01.2024
Učenie nemusí byť mučenie, učenie môže byť aj zábava.
TOP