Mozgocvičňa

Kód kurzu: osr-mozogcv  /  

komplexný preventívno - výcvikový program

Mozgocvičňa

Pre koho je kurz určený:

 • je určený dospelým v produktívnom veku, ktrorí chcú zvýšiť svoju psychickú výkonnosť a predísť poruchám pamäti vo vyššom veku
 • program je zameraný na nácvik spôsobov trénovania a rozvíjania poznávacích funkcií mozgu, zvlášť pamäti a prevenciu demencie


Čo sa naučíte:

 • využívať techniky ukladania údajov do pamäti ( mnnemotechniky) v každodenom živote ako vhodnú kompenzáciu nedokonalosti pamäti
 • ako  si vytvoriť návyk na každodenné cvičenie pamäti
 • ako zvýšiť schopnosť koncentrácie pozornosti
 • ako si zvýšiť svoju psychickú výkonnosť a dosiahnuť tak dobrú psychickú kondíciu
 • ako posilniť svoje sebavedomie a zvýšiť tak kvalitusvojho života
 • ako predísť problémom s pamäťou ( demencii ) vo vyššom veku a predĺžiť svoju samostatnosť a nezávislosť od pomoci iných.

Termín:

11.februára 2016 ( štvrtok) o 16.30 h. - 18.00 h.

Lektor:

Mgr. Danka Petrufová, certifikovaná trénerka pamäti III. st.

Rozsah kurzu:

 • 20 vyučovacích hodín rozdelených do 10 stretnutí po 2 vyučovacie hodiny ( 90 min)
 • 1x týždenne vždy v rovnakom dni a čase, t.j. 10 štvrtkov za sebou od 16,30 do 18,00 h. (program  konči 14.04.2016)

Cena :

80,-€

Cena kurzu zahŕňa:

 • 20 hodinový vzdelávaci program
 • štúdijný  a didaktický materiál
 • malé občerstvenie

 

 Kontakty pre prihlásenie sa a bližšie informácie:

 0905 771 074, ludana.p@gmail.com

Podrobnosti a termíny

Prihláška na kurz

Názov kurzu

Mozgocvičňa

Online prihlasovanie bude čoskoro spustené...
Žiadne stretnutia nie sú náhodné. Energiou, ktorú vyžarujeme si priťahujeme do života ľudí, ktorí sú nositeľmi našich lekcií.
TOP