MS Word

Kód kurzu: it-word  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
10VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
od 180
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
15.03.2021
Náš najväčší priateľ ale i nepriateľ sú naše myšlienky. Záleží len na tom ako s nimi dokážeme pracovať.
TOP