Obsluha reťazovej motorovej píly - iná činnosť

Kód kurzu: bozp-06  /  

Akreditácia Národného inšpektorátu práce
Oprávnenie VVZ-0286/13-10.3

100,00 €

Teraz možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce ak ste evidovaný a to prostredníctvom  projektu RE-PAS !!!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Obsluhy motorovej reťazovej píly pri inej činnosti ako spilovaní, odvetvovaní a manipulácii s drevom pri ťažbe. Napr. stavba krovu, stolárska činnosť a iné. 
Uchádzač musí mať dovŕšený vek 18 rokov a musí byť zdravotne spôsobilý. 
Obsahom kurzu je v teoretickej časti vysvetliť:

  •   problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s motorovou pílou upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  •   pracovné postupy pri iných činnostiach ako pri ťažbe dreva,
  •   kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti,
  •   zásady poskytovania prvej pomoci,

Obsahom kurzu je i praktická časť.  

Doba trvania kurzu je 24 hod., v teoretickej časti 16 hod. a na praktickú časť 8 hod.
Teoretická časť kurzu končí písomnou skúškou, formou testu. Praktická časť končí praktickou skúškou.
Po úspešnom zvládnutí skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz na obsluhu v danom rozsahu.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
24VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - NIP/VVZ-0287/13-10.3
Cena
100 €
Miesto konania
Košice
Termín začatia
11.07.2022
Nič nie je dôležitejšie ako to aby sme boli šťastní, tu a teraz a každý deň.
TOP