Obsluha reťazovej motorovej píly - ťažba

Kód kurzu: bozp-05  /  

Akreditácia Národného inšpektorátu práce
Oprávnenie VVZ-0286/13-10.2

200,00 €

Možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu cez Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny prostredníctvom  projektov RE-PAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa pre evidovaných ako UoZ - uchádzač o zamestnanie - t.j. nezamestnaný, ako aj zamestnaný  t.j. záujemca o prácu - ZoZ !!!

 

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

 

Pre koho je príprava určená ?

Príprava je určená pre osoby, ktoré potrebujú získať odbornú spôsobilosť na obsluhu ručnej motorovej píly pri ťažbe dreva. Jedná sa o obsluhu ručnej reťazovej motorovej píly pri ťažbe, spiľovaní, odvetvovaní a manipulácii s drevom v normálnych a kalamitných ťažbách. 

 

Ťažba je práca pozostávajúca zo spilovania (výrubu) stromov, spracovania vývratov, zlomov a polomov, uvoľňovania zavesených stromov a podpílených stromov, odvetvovania a odkôrovania stromov a skracovania dreva (drevo je spílený strom, odvetvený strom, kmeň a sortimenty dreva určené na ďalšie spracovanie alebo použitie).

 

Čo získam po absolvovaní tejto prípravy ? 

Účastník odbornej prípravy po absolvovaní odbornej prípravy a po úspešnom zvládnutí skúšok získa preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva. 

Uvedený preukaz oprávňuje tieto osoby obsluhovať motorovú pílu pri ťažbe dreva. 

 

Chcem sa prihlásiť na túto prípravu - musím spĺňať nejaké podmienky ? 

Podmienky pre absolvovanie tejto prípravy sú stanovené § 16 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Uchádzač musí mať dovŕšený vek 18 rokov a musí byť zdravotne spôsobilý (potvrdenie od lekára).

 

Ako dlho príprava trvá a na čo je zameraná ?

Doba trvania kurzu je 64 vyučovacích hodín, z toho 24 hod., v teoretickej časti a 40 hod. na praktickú prípravu.

 

Teoretická časť prípravy vysvetľuje:

  • problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri ťažbe a manipulácii dreva upravenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • technologické postupy pri ťažbe a manipulácii dreva,
  • kontrolu a údržbu motorovej píly vrátane údržby rezacej časti,
  • zásady poskytovania prvej pomoci,

Praktická časť prípravy pozostáva z nasledovných častí:

  • zvislé a kombinované rezy,
  • ťažba dreva v poraste,
  • manipuláciu s drevnou hmotou

 

Teoretická časť kurzu končí písomnou skúškou, formou testu. Praktická časť končí praktickou skúškou.

 

Je súčasťou odbornej prípravy aj záverečná skúška ?

Áno. Po absolvovaní odbornej prípravy je absolventom vydaný preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva.

 

Ako sa dá na túto prípravu prihlásiť ?

Vyplnením a zaslaním nezáväznej prihlášky e-mailom na adrese global@global-education.sk alebo telefonicky na čísle 0948 414 199.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
64VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - NIP/VVZ-0286/13-10.2
Cena
200 €
Miesto konania
Košice
Termín začatia
Termín je informatívny 02.10.2023
Nadšenie je iskra, ktorá nás prebudí k životu a poháňa nás.
TOP