Audítor služieb IT ISO 20000

Kód kurzu: cis-05  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
4dni
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát/CIS
Cena
900 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
24.09.2018

Prihláška na kurz

Názov kurzu

Audítor služieb IT ISO 20000

Online prihlasovanie bude čoskoro spustené...
Proces je spätná väzba, ktorá nám jasne ukazuje či sa k cieľu približujeme, alebo sa od neho vzdiaľujeme.
TOP