Manažment obchodu a služieb

Hygienické zásady v obchode a službách

Manažment obchodu a služieb. Modul...

Proces je spätná väzba, ktorá nám jasne ukazuje či sa k cieľu približujeme, alebo sa od neho vzdiaľujeme.
TOP