Telo je základným nástrojom na zhmotňovanie cieľov. Je to dokonalý dar a prostredníctvom neho môžete meniť realitu.
TOP