Lektorský kurz

Kód kurzu: osr-lektor  /  

Akreditovaný kurz MŠ SR 100 hodín
Lektorské - andragogické minimum

Teraz možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce ak ste evidovaný a to prostredníctvom  projektu RE-PAS !!!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

 

Možnosť zakúpenia balíka kurzov : výhodná zľava

1 . Lektor:  akreditovaný MŠ SR

2.  Rétorika - Rečový prejav

3.  Koučovací prístup vo vedení ľudí

Ste odborník vo svojej oblasti, chcete učiť dospelých, ale nemáte pedagogické vzdelanie? Chcete učiť oblasť BOZP alebo PO a potrebujete na Národný Inšpektorát práce dokladovať absolvovanie lektorského kurzu?

Príďte k nám a my vám pomôžeme. Ponúkame vám kurz Lektor - andragogické / lektorské minimum. Kurz je akreditovaný MŠ SR.

 

Ako kurz prebieha?

Kurz prebieha dištančnou formou. Obsahuje 100 VH - z toho 48 hodín priama výučba a 52 hodín samoštúdium pod dohľadom lektora.

Priama výučba bude prebiehať  počas piatich stretnutí (sobota, alebo iný deň podľa dohody v skupine)

Kurz je prakticky orientovaný, zameraný nielen na získanie nových vedomostí, ale predovšetkým na osvojenie si nových lektorských zručností. Súčasťou kurzu je aj tréning komunikačných zručností a nácvik lektorských vystúpení, čo predovšetkým začínajúcim lektorom  pomôže zbaviť sa trémy a odbúrať obavy z vystúpenia pred skupinou.

 

Čo sa u nás naučíte? Aké zručnosti si osvojíte? 

 • zákonitostí vo vzdelávaní dospelých, zaujať účastníkov, získať si ich dôveru a uvoľniť atmosféru v skupine
 • vhodne voliť a používať metódy spoznávania účastníkov na začiatku vzdelávacieho procesu
 • vytvoriť Analýzu vzdelávacích potrieb a následne pripraviť vzdelávací program v súlade  s potrebami a očakávaniami  účastníka a v súlade s cieľom vzdelávania
 • pripraviť si systematicky primeraný a správne didakticky transformovaný obsah a stanoviť ciele vzdelávania
 • skoncipovať scénar svojho lektorského vystúpenia
 • ovládať diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých
 • používať moderné vzdelávacie metódy
 • používať efektívne komunikačné techniky a techniky sebapresadzovania
 • zbaviť sa trémy,  dokázať riešiť konfliktné situácie,  zvládnuť náročných a konfliktných účastníkov
 • zvoliť si vhodný štýl výučby a zatraktívniť svoj lektorský prejav
 • používať moderné technológie vo vzdelávaní dospelých

Čo získate po  ukončení kurzu?

Osvedčenie akreditované MŠ SR.

 • v cene kurzu je zahrnutá organizácia celého kurzu + študijné materiály

 

 A ešte čosi navyše...

Absolvent kurzu získa:

 • 10% zľavu na absolvovanie akéhokoľvek  skupinového jazykového, alebo odborného kurzu kurzu v Global Education Centre v Košiciach, alebo v Prešove

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
100VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MŠ SR/3304/2012/125/3
Cena
250 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
24.09.2018

Prihláška na kurz

Názov kurzu

Lektorský kurz

Online prihlasovanie bude čoskoro spustené...
Láska nebola vložená do našich sŕdc na to aby tam zostala, ale na to aby sa rozdávala.
TOP