Vzťahy ako naše zrkadlo

Kód kurzu: sem-vztahzrk  /  

vzdelávací a transformačný program zložený z prednášok, seminárov a osobného poradenstva

VZŤAHY AKO NAŠE ZRKADLO

vzdelávací a transformačný program zložený z prednášok, seminárov a osobného poradenstva

SVET ŽENY A MUŽA TAK, AKO VÁS TO V ŠKOLE NENAUČILI

Rozdiel medzi vedomým a nevedomým vzťahom je asi taký, ako riadiť auto za plnej prevádzky bez znalosti dopravných pravidiel = chaos, zmätok, neustále kolízie a havárie.

Alebo s ich vedomostí a poznaním ...

Aj v partnerskom vzťahu existujú určité "pravidlá", ktorá je užitočné poznať a rešpektovať ich.

Kolízií a havárií potom rapídne ubudne.

 

Partnerský vzťah nám dáva tiež dobrú príležitosť k osobnému rastu. Správanie nášho partnera k nám vypovedá o našich podvedomých programoch a vzorcoch myslenia, s ktorými sa nevedome stotožňujeme. Každá kríza, nespokojnosť, odmietanie či nevera nás konfrontujú s vlastným tieňom a keď ich prijmeme ako výzvu, môžeme trvalo uzdraviť bolestné spomienky uložené v našom podvedomí. Tým sa zmení naše prežívanie aj budúca realita našich vzťahov. Ak uvoľníme bolesť, ktorá nám bránila v pocite dôvery, otvorenosti a lásky, naše vzťahy sa stanú živšími a radostnejším. Pocítime slobodnú ľahkosť v každodennom prežívaní, vďačnosť za zdieľanie, hĺbku a vzájomnú oporu v láskyplnom vzťahu.

PROGRAM VZŤAHY AKO NAŠE ZRKADLO VZNIKOL NA ZÁKLADE NAŠEJ OSOBNEJ POTREBY POCHOPIŤ PROCESY, KTORÉ SA V PARTNERSKMOM VZŤAHU DEJÚ, ODHALIŤ ICH PRÍČINY A ZÁKONITOSTI A HLAVNE Z UPRÍMNEJ TÚŽBY KONEČNE ZAŽÍVAŤ LÁSKYPLNÉ A HARMONICKÉ SPOJENIE.

 

ZDIELANIE NAŠICH SKŮSENOSTÍ S OSTATNÝMI NÁS VEĽMI NAPĹŇA A POVAŽUJEME HO ZA NAŠE POSLANIE. (Taran a Radka - autori)

 

 • Máte vzťah, milujete sa, ale napriek tomu sa hádate a nerozumiete si?
 • Nedarí sa vám udržať trvalý partnerský vzťah?
 • Zažili ste vo vzťahoch sklamanie a bojíte sa začať znovu?
 • Opakujú sa vám v živote situácie, keď sa cítite opustení, bez opory alebo bezradní?
 • Stretávate sa s posudzovaním, kritikou alebo odmietaním zo strany partnera?
 • Má váš partner vlastnosti, ktoré neznášate a neviete, ako to zmeniť?
 • Chcete prežívať šťastie a lásku, ale bojíte sa dôverovať?
 • Máte niekedy pocit, že vo vzťahu dávate maximum, ale nevracia sa vám nič naspäť?
 • Cítite niekedy žiarlivosť a máte strach, že vás partner opustí alebo dá prednosť niekomu    inému?
 • Býva váš partner neprístupný a uzavretý, práve keď najviac potrebujete jeho podporu?
 • Cítite túžbu po zmene, ale nedarí sa vám to?

 Aktuálne ponúkané semináre:

27.1.2017 Prednáška v Trnave (piatok od 18 hod.) , 28.1.2017 Celodenní seminár 1 (sobota od 10 hod.) Bratislava a 29.1.2017 Celodenní seminár 2 (nedela od 10 hod.)

Webová stránka : http://www.moje-vztahy.cz/vztahy-jako-nase-zrcadlo/

Video prezentácia :https://www.youtube.com/watch?v=gAEVQWrXp_4&feature=youtu.be

Lektori seminára

Na začiatku nášho vzťahu bolo nádherné očarenie, ale aj mnoho ilúzií a vzájomných očakávaní. Postupom času sme začali narážať na svoje obmedzujúce vzorce myslenia a strachy, ktoré vytvárali konflikty, odcudzenie, pocit nepochopenia, prázdnoty a osamelosti. Vďaka zámeru spoločného rastu sa nám podarilo rozpoznať a uzdraviť veľkú časť našich nefunkčných programov a vytvoriť medzi nami priestor plný lásky, dôvery a osobnej slobody. Sme vďační za to, že môžeme inšpirovať a sprevádzať ľudí na ceste osobného rastu a zlepšovať tak kvalitu všetkých našich vzťahov. Našim cieľom je posúvanie hraníc vedomia smerom k slobodnému seba vyjadreniu a pocitu šťastia, nezávislého na vonkajších podmienkach.

 Radka

(Radka Svobodová)

Som lektorkou osobného rozvoja, poradkyňou v oblasti partnerských vzťahov, zaoberám sa tiež transpersonálnou psychológiou, scenar terapiou a reflexnou terapiou. Vyštudovala som gymnázium, pracovala ako vychovávateľka na ZŠ pre nepočujúcich, potom som sa vydala na 4 ročnú púť po južnej Európe, kde som objavovala svoj vnútorný svet na odľahlých miestach v spojení s prírodou.

Meditácia, výklad snov a práca s tarotovými symbolmi pomohli k prehĺbeniu mojej intuície a sebapoznaniu. Absolvovala som rad kurzov osobného rozvoja (napr. Kurz komunikácie s R. Telvákovou, kurzy dr. Savčenka, holistické workshopy s D. Cadenazzim) a otvorila si v Brne svoju prax osobného poradenstva a scenar terapie. V Brne som tiež navštevovala kurzy tantry pre ženy a viedla ženské kruhy. So svojím priateľom organizujem v ČR i na Slovensku prednášky a semináre na tému partnerské vzťahy a komunikácia.

Venujem sa témam emócií, závislostí, strachu, viny, lásky, obete. Pomáhám ľuďom hľadať nové riešenia a uhly pohľadu v rôznych životných situáciách. Mám schopnosť nazerať pod povrch a pomenovať skryté súvislosti. Svojich klientov vediem do hĺbky, do oblasti prežívania emócií a tela, kde vďaka vedomej prítomnosti dochádza k uvoľneniu zablokovaných pocitov a spomienok a k ich transformácii.

Mojím cieľom je viesť klientov k vedomému životu v prítomnosti a vnútornej slobode. Baví ma objavovanie súvislostí medzi vnútorným svetom ľudskej mysle a vonkajšou realitou. Milujem spev a hranie na hudobné nástroje, tanec, maľovanie a prírodu. Spoločne s priateľmi žijeme na strednom Slovensku uprostred prírody, v komunite zameranej na rozvoj vedomia. Hrám a spievam v hudobnom zoskupení Tóny Brány.

Taran

(Jan Kahle)

Som renesančný typ, samouk a dobrodruh. Objavovanie toho, kto vlastne som, prečo som tu, kam kráčam a čo je to svet, ma už od detstva zaujímalo a vzrušovalo zo všetkého najviac. Z oficiálneho vzdelania som vyštudoval len strednú odbornú školu. Ďalej ma učil život a ja sám. Vyštudovaný odbor a s ním aj zamestnania som skoro po vojenčine opustil a začal som sa živiť samostatne.

Skúsenosti som zbieral v rôznych odvetviach a odboroch a časom som sa prepracoval na manažérske pozície v medzinárodných korporátnych spoločnostiach. Piebežne som vo voľnom čase študoval rôzne náboženstvá, mystické učenie a preskúmaval mimoriadne stavy vedomia.

Bol som 20 rokov ženatý a mám dve krásne, dnes už dospelé deti. Svoju „civilnú“ kariéru som zavŕšil tým, že som samostatne navrhol a realizoval výstavbu moderného výrobného závodu strednej veľkosti, ktorého som sa nakoniec stal obchodným výrobným riaditeľom. Potom som začal pociťovať silnú túžbu robiť „niečo“, čo by ma viac a na oveľa hlbšej úrovni uspokojovalo ...

A tak som asi pred desiatimi rokmi svoju profesijnú dráhu opustil a začal sa naplno venovať tomu, čo ma priebežne sprevádzalo celým mojím životom. Intenzívne som praktizoval sebapoznávacie techniky, navštevoval rôzne semináre a kurzy, zaoberal sa hlbinnou a transpersonálnou psychológiou. Prešiel som si psychospirituálnou krízou a našiel z nej cestu von.

Učím sa medicinmanskému „remeslu“ od môjho indiánskeho i vnútorného učiteľa a svoje skúsenosti odovzdávam ďalej ostatným. Organizujem a vediem Mužské kruhy, iniciačné a liečivé ceremónie, vzdelávacie a sebepoznávacie semináre, poskytujem osobné konzultácie. Vyučujem techniku Kruhovej rady. Hrám a spievam v hudobnom zoskupení Tóny Brány a vyrábam rituálne predmety.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová
Rozsah kurzu
1 deň
Forma ukončenia
Doklad
Cena
50 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
24.09.2018

Prihláška na kurz

Názov kurzu

Vzťahy ako naše zrkadlo

Online prihlasovanie bude čoskoro spustené...
Vyjadrovať vďačnosť je sila, ktorá prináša ešte viac, než sme doposiaľ získali.
TOP