Zvládanie stresu a odbúranie trémy

Kód kurzu: osr-stres  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
16VH
Forma ukončenia
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
150 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
21.05.2018

Prihláška na kurz

Názov kurzu

Zvládanie stresu a odbúranie trémy

Online prihlasovanie bude čoskoro spustené...
Vyvolávať u ľudí strach je prostriedok manipulácie.
TOP