Pedikérsky kurz

Kód kurzu: bea-ped  /  

Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR 284 hodín

Láka vás práca v oblasti pedikúry, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Vždy ste chceli  mať svoj vlastný salón alebo sa zamestnať ako pedikér/pedikérka? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!!!
 
V prípade, ak ste evidovaný na  Úrade práce, teraz je možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom  projektu RE-PAS!!!
 Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.
Príďte k nám a my vám radi pomôžeme. Ponúkame vám kurz pedikúry zariadený na najvyššej úrovni s profesionálnymi lektormi s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.
Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

 Profil absolventa

 

Absolventi nášho kurzu vedia poskytovať odborné poradenstvo v oblasti starostlivosti o nohy a nechty na nohách, majú profesionálne vedomosti z oblasti kožných chorôb a chorôb nechtov, ortopedických ochorení nôh, somatológie, hygieny aj taktiež z oblasti BOZP, základov podnikania a manažmentu.
 
Čo sa u nás naučíte?
 • vykonávať diagnostiku nechtov a zisťovať pripadne ochorenia nechtov alebo infekčne ochorenia na nohách;
 • ošetrovať zrohovatenú kožu a mozole;
 • upravovať zarastajúce a deformovane nechty;
 • vykonávať masáž nôh;
 • pracovať  s pedikérskymi   nástrojmi a pomôckami;
 • depiláciu a epiláciu v pedikúre;
 • lakovať a leštiť nechty;
 • súčasným trendom v oblasti pedikúry
 • možnosť absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti ( živnostenská skúška ) - úplná kvalifikácia - skúška je spoplatňovaná ŽKSR - 240€ a nieje zahrnutá v cene kurzu
 • možnosť prípravy na  skúšku  odbornej spôsobilosti ( živnostenská skúška ) za poplatok
V prípade záujmu rozšíriť svoje znalosti v oblasti pedikúry Vám ponúkame kurz reflexnej masáže chodidiel, pripadne kurz šponovania nechtov...
Čo je potrebné doniesť na kurz?
 
Biele pohodlné oblečenie na prezlečenie a prax, prezuvky a dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my.
Potvrdenie od lekára o schopnosti vykonávať činnosť pedikér/pedikérka.
Zabezpečíme Vám potrebné pomôcky a  materiál s ktorým budete pracovať s možnosťou  za zvýhodnenú cenu zakúpiť si cez nás pedikérsky set, ktorý bude investíciou do vašej ďalšej praxe a obsahuje všetky potrebne nástroje pre vykonávanie činnosti pedikéra.
Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie, ktorý je potrebný pre prácu v tejto oblasti.

Modelku na ktorej budete vykonávať praktický nácvik, alebo vám ju zabezpečíme my je potrebné nás upozorniť vopred

O všetko pre Vašu spokojnosť a čo najlepší dojem z kurzu sa radi postarámy my.

V rámci kurzovného je k dispozícii materiál s ktorým na kurze pracujete, profesionálny a individuálny prístup lektorky ku každému poslucháčovi kurzu zvlášť.

Pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá), pracovné pomôcky a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

Kto sú naši lektori?

Náš lektorský tím tvoria odborníci v oblasti dermatológie, hygieny, kozmetických prípravkov, s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a  ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Ako prebieha kurz u nás?

2-3x týždenne, podľa dohody v skupine
 
 • Teoretická časť prebieha formou prednášok a konzultácii v oblasti hygieny, podnikania, osobnostného rozvoja, prvej pomoci atď.
 • Praktická časť je zameraná na nadobudnutie zručnosti v jednotlivých pedikérskych úkonoch a následné zdokonaľovanie zručnosti priamo na modelkách.
 • Po skončení kurzu budete vedieť samostatne vykonávať prácu pedikérky.
 • Platbu za kurz je možné uhradiť pomocou projektu RE-PAS, ak ste evidovaný na Úrade prace, a tiež ako samoplatca buď celou sumou alebo aj po častiach.
V cene je zahrnutá celá organizácia kurzu, študijný materiál, kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe, poradenstvo v oblasti začatia podnikania (ako získať dotáciu, ako napísať podnikateľský zámer, čo všetko je potrebné na zriadenie živnosti),  motivačný komunikačný tréning "Ako si získať a udržať klienta".

Zľavy: 

5%  ženy na MD, nezamestnaní v evidencii  ÚP, ZŤP, študenti.....................................713€
10%  pre všetkých, ktorí u nás absolvovali odborný kurz..............................................675€
 

!!! Cena školenia je za skupinový kurz !!!

Individuálny kurz je možné absolvovať za vopred dohodnutých podmienok

Rozsah kurzu:

284 vyučovacích hodín
Cena kurzu je 750€. 
 
Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199
 
Čo získate po  ukončení kurzu?
 
Osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR, na základe ktorého sa môžete zamestnať, prípadne si otvoriť živnosť.
 

Ste úplný začiatočník bez podnikateľských i odborných skúseností? Nevadí!

Ponúkame vám kompletnú starostlivosť a bezplatné  bonusy, ktoré získate iba u nás:

 
 • bezplatné poradenstvo v oblasti začatia podnikania (ako získať dotáciu, ako napísať podnikateľský zámer, čo všetko je potrebné na zriadenie živnosti);
 • bezplatný motivačný komunikačný tréning "Ako si získať a udržať klienta";
 • bezplatné marketingové poradenstvo;
 • ďalšie odborné  školenia na najvyššej úrovni;
 • zľavy pre našich absolventov na absolvovanie ďalších kurzov alebo školení.

Dôležité upozornenie!!

V prípade neúspešného absolvovania 1. záverečnej skúšky akreditovaného kurzu MŠ VVaŠ SR Kaderník / Kaderníčka je 2. náhradná skúška v stanovenom termíne komisiou bez poplatku. 3. náhradný termín skúšky je spoplatnený poplatkom vo výške 150 €. V prípade neúspešnosti je potrebné opakovať kurz je potrebné opakovať kurz Pedikér / Pedikérka vrátane úhrady plnej vvýšky kurzovného podľa cenníka Global Education Centre s.r.o. .

Samotný kurz Pedikér / Pedikérka bez úplnej kvalifikácie Pedikér / Pedikérka, Vás neoprávňuje vykonávať činnosti, ani ponúkať Pedikérske služby, ako SZČO, alebo právnicka osoba ( s.r.o., a.s ) Neoprávňujem Vás ani k založeniu živnostenského oprávnenia, nakoľko je potrebná skúškoa odbornej spôsobilosti v odbore Pedikér / Pedikérka, úspešné absolvovanie ( SŠ ), alebo 2 - 3 ročnú zdokladovateľnú prax od zamestnávateľa. Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu MŠ VVa Š SR - Pedikér / Pedikérka 284 VH môže absolvent vykonávať pedikérsku činnosť na pracovnoprávny pomer.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
284 VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
MŠ VVaŠ SR /3304/2017/72/4
Cena
750 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
08.11.2021
Zamerajme sa na svoj cieľ a svojou pozornosťou si pritiahneme potrebné možnosti.
TOP