Príprava a opakované školenie pre masérov na skúšku odbornej spôsobilosti

Kód kurzu: Bea-mas-aktual  /  

Príprava a opakované školenie masérov

500,00 €

Pre koho je určené školenie :

Každý, kto má záujem podnikať v oblasti wellness a masérske služby (nielen noví absolventi kurzov) musí predložiť na príslušnom živnostenskom úrade osvedčenie o úplnej kvalifikácii Wellness pracovník – masérske služby.

V praxi to znamená, že nepostačuje iba osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (neplatí pre absolventov SZŠa VŠ), ale je potrebné po úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (noví i dávnejšie skončení absolventi kurzov) absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti. V prípade absolventov kurzov klasickej a športovej masáže je potrebné dokladovať potvrdením o 5-ročnej odbornej praxi od zamestnávateľa (SZČO - registra fyzických osôb v športe) alebo sociálnej poisťovne a čestným prehlásením.

Oprávnenie na vykonávanie tejto skúšky má Slovenská komora masérov a wellnes pracovníkov, ktorá každému úspešnému absolventovi skúšky na overenie odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o úplnej kvalifikácii Wellness pracovník – masérske služby (bez časového obmedzenia platnosti).

Zoznam požiadaviek na úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti:

- úspešne absolvovať písomný test, ústnu skúšku a praktickú skúšku

Na skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti Wellness pracovníka - masérske služby komisia nehodnotí Vašu niekoľko ročnú prax v oblasti masérstva, ale vedomosti a zručnosti podľa platných pravidiel a noriem, ktoré sú obsiahnuté podľa kvalifikačného a hodnotiaceho štandardu MŠ VV a Š SR.

Preto treba pristupovať k skúške zodpovedne a treba sa na ňu dôkladne pripraviť

Obsah školenia:

Prípravné školenie pre absolventov kurzu Základná klasická masáž a športová masáž pre klientov ktorým skončila platnosť osvedčení, alebo chcú absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti na výkon činnosti Wellness pracovníka - masérske služby.

• Anatómia a fyziológia ľudského tela / online 5 dni

• Praktická časť klasickej a športovej masáže / prezenčne 3 dni

• Saunaovanie a saunové rituály / prezenčne / 2 dni

Dĺžka trvania kurzu: 10 dni

 

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Niečo pohodlné na prezlečenie a dobrú náladu o všetko ostatné sa postaráme my.

Zabezpečíme Vám potrebné pomôcky a materiál s ktorým budete pracovať .

 

Podrobnosti a termíny

Nie je dôležité kým si bol, ale kým sa rozhodneš, že budeš teraz.
TOP