Pracovník v obchode - Propagačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

Kód kurzu: man-obch-org  /  

Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR 3304/2017/51/1

550,00 €

Láka Vás práca v oblasti propagačnej činnosti v oblasti obchodu a služieb, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Chcete získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu v oblasti propagačnej činnosti obchodu a služieb? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!!!

V prípade evidencie na  Úrade Práce Sociálnych Vecí a Rodiny - ÚPSVaR, využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom rekvalifikácie pre evidovaných nezamestnaných ako aj zamestnaných cez projekty REPAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa.

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme. Ponúkame Vám  kurz manažmentu obchodu a služieb na najvyššej úrovni. Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR. 

Naučíme Vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Profil absolventa

Absolvent modulu pozná základné pojmy a nástroje predajnej propagácie v oblasti obchodu a služieb, druhy a využite propagačných materiálov, možnosti aranžovania a spôsoby podpory predaja. Ovláda predajné zručnosti, prácu s aranžérskymi materiálmi, je schopný samostatne pripraviť propagačnú akciu v oblasti obchodu a služieb. Dôkaze samostatne komunikovať, vyjednávať so zákazníkom, zvládať kritické situácie.

Čo sa u nás naučíte?

1. Propagáciu a reklamu ako spôsob komunikácie (vysvetlenie pojmov propagácia, reklama, aranžovanie; reklama – Individuálna, interpersonálna, masová komunikácia, teória pôsobenia reklamy, konkrétne metódy pôsobenia reklamy v spoločnosti; propagácia - ciele, stratégia a plány podpory predaja, realizácia podpory predaja; priamy marketing atď.).

2. Poznáte druhy propagačných prostriedkov a spôsoby aranžovania (aké sú charakteristiky propagačných prostriedkov, ich členenie podľa miesta pôsobenia a technického riešenia, aké sú farby v propagácii, aké písmo sa používa v propagácii, prvky aranžovania, materiály v propagácii; aranžovanie – postupy, aranžovanie tovarov vo výkladnej skrini a vitríne, návrhy na tematické alebo sezónne výkladné skrine, viazanie stúh atď.).

3. Dozviete sa o marketingu v obchodnom styku (Pojem marketingu, vznik, vývoj, prvky marketingu, Marketingové a reklamné organizácie, Marketingový reklamný plán, Spotrebiteľské správanie, Charakteristika spotrebiteľa, Vplyvy na správanie sa spotrebiteľa, Klasifikácia produktov, Rozhodovanie o značke a obale, Cenové stratégie podniku atď.).

4.Zoznámite sa s propagačnými akciami a reklamným plánom (všeobecné zásady propagačných akcií, druhy propagačných akcií, význam a ciele propagačných akcií, reklamný plán, analýza situácie, marketingové ciele, public relations atď.).

5. Asistent v manažérskej a obchodnej činnosti (podstata a štruktúra osobnosti, aktivačno-motivačné vlastnosti osobnosti, výkonové vlastnosti osobnosti, vzťahovo-postojové vlastnosti osobnosti, sebaregulačné vlastnosti osobnosti, dynamické vlastnosti osobnosti atď.).

6. Zistite informácie o praktickom prevedení propagačnej činnosti (propagačné prostriedky a aranžovanie, praktický výcvik v predajni a na reklamačnom oddelení, praktické cvičenia atď.).

...A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás...

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my, zabezpečíme Vám študijný materiál (skriptá) a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

Rozsah kurzu:

120 vyučovacích hodín

Čo získate po  ukončení kurzu?

Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditované MŠVVaŠ SR.

Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR 3304/2017/51/1

Prihláste sa do kurzu a my Vám zabezpečíme nielen priebeh Vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup...

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
120VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
MŠ VVaŠ SR /3304/2022/54/8
Cena
650 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 02.10.2023
Vyhýbajte sa negatívnym ľuďom, ak tak neurobíte, stanú sa vašou realitou.
TOP