QMP - Skúška manažér enviromentálnych systémov riadenia

Kód kurzu: qua-18  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
1deň
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát/Quality Austria
Cena
150 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica

Prihláška na kurz

Názov kurzu

QMP - Skúška manažér enviromentálnych systémov riadenia

Online prihlasovanie bude čoskoro spustené...
Vyjadrovať vďačnosť je sila, ktorá prináša ešte viac, než sme doposiaľ získali.
TOP