QMP - Skúška manažér systémov BOZP

Kód kurzu: qua-17  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
1deň
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát/Quality Austria
Cena
150 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
02.07.2018

Prihláška na kurz

Názov kurzu

QMP - Skúška manažér systémov BOZP

Online prihlasovanie bude čoskoro spustené...
Zostať stáť znamená to isté ako ísť späť. Ak nepostupuješ v pred, ostatní ťa predbehnú.
TOP