QMS - Integrované systémy riadenia

Kód kurzu: qua-06  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
3dni
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát/Quality Austria
Cena
700 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica

Prihláška na kurz

Názov kurzu

QMS - Integrované systémy riadenia

Online prihlasovanie bude čoskoro spustené...
Skôr ako sa sen stane skutočnosťou, musíte ho vidieť vo svojich predstavách.
TOP