SBP - Riadenie IMS Skúška špecialista BOZP

Kód kurzu: qua-21  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
1deň
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát/Quality Austria
Cena
150 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica

Prihláška na kurz

Názov kurzu

SBP - Riadenie IMS Skúška špecialista BOZP

Online prihlasovanie bude čoskoro spustené...
To čo sa nám v živote deje je zrkadlom toho ako myslíme a ako konáme.
TOP