Školenie na prípravu dokumentácie z BOZP

Kód kurzu: bozp-04  /  

50,00 €

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
8 VH
Forma ukončenia
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
50 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
11.07.2022
K zmenám v osobnostnom rozvoji má dochádzať na základe vnútorného presvedčenia. Nikdy nie preto, aby sme niekomu niečo dokázali.
TOP