SMTA - BOZP Aplikované techniky

Kód kurzu: qua-09  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
3dni
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát/Quality Austria
Cena
900 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
10.08.2020
-->
Učenie nemusí byť mučenie, učenie môže byť aj zábava.
TOP