Špecialista riadenia rizík

Kód kurzu: qua-03  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
3dni
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát/Quality Austria
Cena
700 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
05.11.2018

Prihláška na kurz

Názov kurzu

Špecialista riadenia rizík

Online prihlasovanie bude čoskoro spustené...
Proces je spätná väzba, ktorá nám jasne ukazuje či sa k cieľu približujeme, alebo sa od neho vzdiaľujeme.
TOP