Sprievodca v cestovnom ruchu

Kód kurzu: osr-sprievcr  /  

Akreditovaný kurz MŠ SR

Cieľ kurzu :

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti sprievodcu v cestovnom ruchu

Požadované vstupné vzdelanie:

Minimálne stredoškolské vzdelanie a preukázanie jazykových kompetencií na úrovni B1 podľa SERR

Profil absolventa:

Absolvent vzdelávacieho programu získa odborné vedomosti a zručnosti pre prácu sprievodcu v cestovnom ruchu.
Pozná všeobecne svetové dejiny a kultúru, právny a politický systém EU, náboženstvá a filozofické smery, dejiny
umenia, druhy umenia, svetovú geografiu a geológiu, etiku profesie. Je zručný v oblasti sprievodcovských a
komunikačných techník, v oblasti práce so skupinou, sprevádzania osôb s osobitnými požiadavkami a v oblasti
podnikateľských zručností.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
308 VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MŠ SR/3403/2015/13/1
Cena
800 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
10.12.2018
-->
Vyhýbajte sa negatívnym ľuďom, ak tak neurobíte, stanú sa vašou realitou.
TOP