Systémy riadenia bezpečnosti informácií

Kód kurzu: cis-11  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
4dni
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát/CIS
Cena
900 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
09.12.2019
-->
Skôr ako sa sen stane skutočnosťou, musíte ho vidieť vo svojich predstavách.
TOP