UBP - Skúška špecialista enviromentálnych systémov riadenia

Kód kurzu: qua-22  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
1deň
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát/Quality Austria
Cena
150 € (KE) / (PO)
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
27.11.2017 (KE) / (PO)

Prihláška na kurz

Názov kurzu

UBP - Skúška špecialista enviromentálnych systémov riadenia

Online prihlasovanie bude čoskoro spustené...
Vďaka zmenám sa vyvíjame a poznávame nové súvislosti. Ak sa vyhýbame zmenám, vyhýbame sa životu.
TOP