Vzťahy ako naše zrkadlo - konflikty a krízy

Kód kurzu: sem-konfakriz  /  

seminár 2 / Svet muža a ženy tak, ako vás to v škole nikto nenaučil

Konflikty a krízy

seminár 2 programu

Vzťahy ako naše zrkadlo - Svet muža a ženy tak, ako vás to v škole nikto nenaučil.

Emočné zranenia vyplávajú na povrch predovšetkým ako neadekvátna reakcia na rôzne životné situácie, na ktoré by sme za normálnych podmienok reagovali oveľa  miernejšie.

Vplyvom formovania našej osobnosti a tráum z detstva (manipulácia, očakávania, zneužívanie), zostávajú nespracované emócie (strach, hnev, vina, stud) v našom podvedomí.

V intímnom vzťahu dochádza k tomu, že tieto emócie vychádzajú na povrch.

 Ich prejavom môže byť žiarlivosť, kontrola, závislosť, problémy v sexuálnej oblasti alebo neschopnosť nadviazať trvalý vzťah.

Ak pochopíme, odkiaľ pramení zdroj našich emočných zranení, môžeme vďaka vedomému prístupu zabrániť ich deštruktívnemu vplyvu na náš život.

Video prezentácia :https://www.youtube.com/watch?v=gAEVQWrXp_4&feature=youtu.be

Na tomto seminári sa dozviete a naučíte: 

  • ako vznikajú emočné zranenia
  • aké strachy negatívne ovplyvňujú naše vzťahy
  • ktoré očakávania nám bránia v prežívaní šťastných vzťahov
  • aké obranné mechanizmy a masky používame, ako sa prejavujú a ich vplyv na náš život
  • ako môžeme privádzať viac vedomia do stresových a konfliktných situácií
  • ako zabrániť manipulácii a konštruktívne komunikovať
  • ako efektívne pracovať s rušivými emóciami (hnev, žiarlivosť, pýcha, závisť, pripútanosť)
  • ako prehlbovať lásku, intimitu a dôveru v dlhodobom vzťahu

Ukážeme si rôzne dynamiky, ktoré sa vo vzťahoch najčastejšie prejavujú.

Pozrieme sa na naše obranné mechanizmy a budeme sa venovať témam

strachu z opustenia, neprijatia alebo zahltenia.

Vysvetlíme si, ako funguje zrkadlenie, prečo si priťahujeme určité typy partnerov

a čo to vypovedá o našich vlastnostiach.

Budeme sa učiť vedome komunikovať o svojich potrebách a očakávaniach.

Ukážeme si, ako zdravo nastavovať svoje hranice, ako si udržať svoju autenticitu,

aby sme sa vo vzťahu nestratili.

Budeme sa zaoberať témou závislosti a manipulácie a objasníme si, ako s nimi pracovať v každodennom živote.

Vysvetlíme si, čo je to zraniteľnosť, intimita, láska a dôvera a ako ich rozvíjať, posilňovať a nahradiť miesto ilúzií, nedôvery a strachu.

Seminár je určený pre ženy aj mužov, zadaných aj nezadaných, páry aj jednotlivcov od 16 do 100 rokov.

Podrobnosti a termíny

-->
Všetko čo sa nám v živote deje nás môže viesť k úspechu, ale môže nás to aj úplne zničiť. Záleží len od nášho pohľadu na vec.
TOP