Základný kurz klasickej masáže a športový masér

Kód kurzu: bea-mas-sport  /  

Akreditovaný kurz MŠVVaV SR

V prípade, ak ste evidovaný na Úrade práce, teraz je možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom  projektu RE-PAS!!!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Čo je Klasická masáž:

Klasická masáž patrí medzi najviac využívané a najefektívnejšie masáže. Je to súbor hmatov, ktorými masér stimuluje kožu, podkožie a svaly klienta. Pri tejto procedúre dochádza k odbúravaniu únavy, stresu a lepšiemu prekrvovaniu svalov a ostatných tkanív. Tiež sa znižuje napätie vo svaloch, ktoré môže často spôsobovať podráždenie nervov a následne bolestivo obmedzovať hybnosť v jednotlivých častiach tela.    

Najčastejšie sa klasická a športová masáž používa na odstránenie spazmov, pri ochoreniach pohybového, nervového, lymfatického a tráviaceho systému, regeneráciu pohybového systému športovca.

Čo je športová masáž:

Športová masáž je využitie klasickej masáže v športovej činnosti. Naučíme vás využívať klasickú masáž tak, aby prispela v príprave organizmu športovca na telesné zaťaženie alebo podanie maximálneho športového výkonu.

Profil absolventa

Absolventi nášho kurzu môžu pracovať v zariadeniach poskytujúcich manuálnu  klasickú masáž – fitnes centrá, sauny, rekreačné zariadenia, kúpeľné zariadenia, relaxačné centrá – ako masér, resp. masérka, v športových oddieloch, kluboch, zväzoch, asociáciách, federáciách, prípadne iných zariadeniach mimo oblasť zdravotníctva.

Kritériá nástupu do kurzu

 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať masérsku činnosť.

Počas kurzu sa naučíte

 • základy anatómie a fyziológie ľudského tela;
 • zostavy klasickej a športovej masáže;
 • regenerácia športovca;
 • základy športového tréningu;
 • pracovať s masážnymi prostriedkami a prístrojmi;
 • prvú pomoc;
 • psychológiu a osobnosť športového maséra;
 • hygienické zásady;
 • teóriu a prax klasickej masáže;
 • BOZP pri práci;
 • marketing a základy podnikania.

Ako prebieha kurz u nás?

2-3x týždenne, podľa dohody v skupine

 • Teoretická časť prebieha formou prednášok a konzultácii.
 • Praktická časť je zameraná na nadobudnutie zručnosti v jednotlivých úkonoch a následné zdokonaľovanie zručnosti priamo na tele klienta.
 • Po skončení kurzu budete vedieť samostatne vykonávať prácu masér/masérka.
 • Platbu za kurz je možné uhradiť pomocou projektu RE-PAS, ak ste evidovaný na Úrade prace a tiež ako samoplatca buď celou sumou alebo aj po častiach.

 

V cene je zahrnutá celá organizácia kurzu, študijný materiál, kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe, poradenstvo v oblasti začatia podnikania (ako získať dotáciu, ako napísať podnikateľský zámer, čo všetko je potrebné na zriadenie živnosti),  motivačný komunikačný tréning "Ako si získať a udržať klienta"

Rozsah kurzu

156 hodín - klasická masáž -  Osvedčenie o úspešnom absolvovaní. ( Cena kurzu 300€)

50 hodín - športový masér - Osvedčenie o úspešnom absolvovan.( Cena kurzu 150€)

Kto sú naši lektori?

Náš lektorský tím tvoria odborníci  s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a  ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Osvedčenie:

Informácie o podnikaní v masérskej činnosti nájdete na odkaze dole:

Činnosť športového odborníka ako podnikanie

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
200VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
500 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
24.08.2020
-->
Zostať stáť znamená to isté ako ísť späť. Ak nepostupuješ v pred, ostatní ťa predbehnú.
TOP