Základný kurz technika PO

Kód kurzu: bozp-07  /  

Akreditácia:MV SR, prezídium Hasičského a záchranného zboru
Číslo oprávnenia: 4/2013

Teraz možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce ak ste evidovaný a to prostredníctvom  projektu RE-PAS !!!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Pre koho je kurz určený?

Kurz Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je určený pre všetkých, ktorí chcú alebo potrebujú získať odbornú spôsobilosť na vykonávanie tejto profesie.

Po úspešnom ukončení kurzu získate Potvrdenie o aboslvovaní odbornej prípravy. Toto potvrdenie je súčasťou prihášky na Overovanie odbornej spôsobilosti. Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva na príslušnom Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru. Po úspešnom absolvovaní skúšky získate Osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Čo budete vedieť po absolvovaní kurzu?

  • budete ovládať predpisy o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti
  • ovládať organizáciu a riadenie ochrany pred požiarmi
  • ovládať základy procesov horenia a hasenia
  • ovládať základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení
  • ovládať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácie s nimi
  • ovládať funkcie a parametre požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
  • určovať prostriedky na zdolávanie požiarov

Ako prebieha kurz u nás?

Kurz prebieha v popoludňajších časoch, prípadne ako celodenné aktivity cez týždeň, alebo cez víkend, na základe dohody v skupine.

Rozsah kurzu:

120 hodín

Kto sú naši lektori?

Odborníci  akreditovaní  MV SR - prezídiom Hasičského a záchranného zboru s dlhoročnou odbornou a lektorskou praxou, ktorí ochotne poradia a pomôžu s riešením praktických situácií.

Cena kurzu:

 V cene kurzu je komplet materiál na USB,školenie v oblasti vytvorenia si požiarno poplachových smerníc a projektu v hodnote 50€

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
120VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - PHaZZ/oprávnenie 4/2013
Cena
500 € (KE) / (PO)
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
27.11.2017 (KE) / (PO)

Prihláška na kurz

Názov kurzu

Základný kurz technika PO

Online prihlasovanie bude čoskoro spustené...
Láska nebola vložená do našich sŕdc na to aby tam zostala, ale na to aby sa rozdávala.
TOP