Nie je dôležité kým si bol, ale kým sa rozhodneš, že budeš teraz.
TOP